Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015


Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου Πρόληψης Ασθενειών, περίπου το 90% των θυμάτων της αιφνίδιας καρδιακής προσβολής εκτός νοσοκομείου δεν επιζούν. 
Γιατί όχι; Ένας παράγοντας είναι ότι κανείς δεν επιθυμεί ή έχει την ικανότητα να προσφέρει βοήθεια όταν προκύπτει μία καρδιακή προσβολή. Ακόμα και οι παρευρισκόμενοι που έχουν εκπαιδευτεί στην ΚΑΡΠΑ μπορεί να διστάσουν γιατί φοβούνται ότι μπορεί να κάνουν λάθος ή να κολλήσουν κάποια ασθένεια.

Η ΚΑΡΠΑ μόνο με συμπιέσεις μπορεί να επηρεάσει θετικά τα ποσοστά επιβίωσης σε περιπτώσεις αιφνίδιας καρδιακής προσβολής. 
Έχει λιγότερα βήματα για να θυμάστε και δεν περιλαμβάνει αναπνοές διάσωσης.


Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματική όσο η ΚΑΡΠΑ που συμπεριλαμβάνει τις εμφυσήσεις, μελέτες έδειξαν ότι μπορούν να σωθούν περισσότερες ζωές και να διατηρηθεί καλή λειτουργία του εγκεφάλου όταν οι ασθενείς λαμβάνουν εγκαίρως ΚΑΠΡΑ μόνο με συμπιέσεις.


Οι Responders (Εκπαιδευμένοι στις Πρώτες Βοήθειες) εκτελούν ΚΑΠΡΑ μόνο με συμπιέσεις παρέχοντας συμπιέσεις συνεχώς στο θώρακα χωρίς να σταματούν για να παρέχουν εμφυσήσεις. 
Αυτό επιτρέπει την κυκλοφορία του οξυγόνου που ακόμα έχει απομείνει στους πνεύμονες του θύματος στον εγκέφαλο καθώς και σε άλλα ζωτικά όργανα. Δεδομένου ότι δεν απαιτούνται αναπνοές διάσωσης, οι παρευρισκόμενοι είναι πιο πιθανό να προσφέρουν βοήθεια όταν συμβεί μία αιφνίδια καρδιακή προσβολή.


Στην έκδοση του Τρίτου Τριμήνου του The Responder ανακοινώθηκε ότι οι EFR Εκπαιδευτές μπορούν να παρέχουν εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ με μόνο συμπιέσεις χρησιμοποιώντας το ισχύον βιβλίο συμμετέχοντα ΚΑΡΠΑ & ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ (CPR & AED Participant Manual) και τον Οδηγό Εκπαιδευτή. Οι συμμετέχοντες μπορούν με μελετήσουν ανεξάρτητα ή καλύπτετε στην αίθουσα μόνο τα ακόλουθα τρία κεφάλαια Ανάπτυξης Γνώσεων:
  • Η Αλυσίδα της Επιβίωσης και Εσείς
  • Βοηθώντας άλλους που έχουν Ανάγκη
  • Ενεργοποιώντας την Επείγουσα Ιατρική Υπηρεσία – Καλέστε Πρώτα Και Φροντίστε Πρώτα (Call Frist and Care First)
Οι συμμετέχοντες χρειάζεται να ολοκληρώσουν μόνο τις τρεις Ενότητες Ανάπτυξης Δεξιοτήτων:
  • ΚΑΡΠΑ & AED Δεξιότητα 1: Εκτίμηση Επεισοδίου
  • ΚΑΠΡΑ & AED Δεξιότητα 2: Πρωταρχική Εκτίμηση
  • ΚΑΡΠΑ & AED Δεξιότητα 3: ΚΑΡΠΑ σε Ενήλικα – Θωρακικές Συμπιέσεις
Το πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί για να καλυφθούν οι ανάγκες του συμμετέχοντα και το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε μία μόλις ώρα. 


H εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ μόνο με συμπιέσεις είναι ιδανική να προσφέρεται ως μία υπηρεσία στους πολίτες. 

Δεν απαιτεί πολύ χρόνο και έχει ελάχιστο κόστος όσον αφορά στα υλικά. 
Οι συμμετέχοντες δεν λαμβάνουν κάρτα ολοκλήρωσης του προγράμματος αλλά μπορεί να εκδοθεί μία Πιστοποίηση Συμμετέχοντα EFR.


Λάβετε υπόψη ότι η εκπαίδευση μόνο με συμπιέσεις δεν καλύπτει τις προαπαιτήσεις ΚΑΡΠΑ για τα επίπεδα Δύτη Διάσωσης (Rescue Diver), Αρχηγού Κατάδυσης (Divemaster) ή Βοηθού Εκπαιδευτή (Assistant Instructor) της PADI, ούτε έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις απαιτήσεις ΚΑΡΠΑ σε εργασιακούς χώρους. 


Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στη χρήση αυτού του προγράμματος, καθώς και για ημερομηνίες διεξαγώμενων προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.